Bogglad-logo

”Fut i sproget i landkommunen”

06.01.22
Sådan kalder vi vores projekt, som vi har fået tildelt 200.000 kr. til fra Slots- og Kulturstyrelsens BOGGLAD-pulje.

Projekt går i al sin enkelhed ud på, at Hedensted Bibliotekerne indkøber og uddeler en masse bøger til 57 dagplejere bosat i Hedensted kommunes yderområder, hvor der sjældent er mulighed for at besøge biblioteket med børnene.

Udover at sætte ”fut i sproget” har vores projekt også til formål at skabe let tilgængelighed til bogglæde,” og skaber læsekultur hos dagplejebørnene.

I alt 78 kommuner landet over har fået del i BOGGLAD-puljens knap 24 millioner kroner. Du kan læse mere om boggladpuljen her: https://slks.dk/100000-boern-faar-adgang-til-titusindvis-af-nye-boeger