Logo for Trap Danmark

Trap Danmark

Adgang
Fri adgang
Et omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark

Trap Danmark 6. udgave er nu tilgængelig online.

Alle har digital adgang til det omfattende værk via trap.lex.dk.

Værket beskriver dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv suppleret med indhold fra Trap Danmarks samarbejdspartnere.

Alle 98 kommuner vil blive online ved udgangen af 2021.

Trap Danmarks digitale tilbud beriges med både stedbeskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra databaser hos Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Slots- og Kulturstyrelsen og Rigsarkivet samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

På trap.lex.dk er der adgang til indholdet via en kort-indgang, en kategori-indgang og en søgefunktion.