Datasikkerhed

Hedensted Bibliotekerne og Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du kan kontakte os her: Hedensted Bibliotekerne Østerbrogade 26 Telefon: 79741370 E-mail: hedenstedbib@hedensted.dk

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver på e-mailen dbr@hedensted.dk eller via Digital Post: www.hedensted.dk/borgerpost/dbr

Se i dette link, hvilke data biblioteket har om dig, som låner, og hvad vi skal bruge dem til.

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er styring af materialeudlån og – afleveringer, samt evt. hjemkaldelser og regninger

Kategorier af personoplysninger

Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:

Navn, adresse, cpr-nummer, samt oversigt over hjemlånte eller bestilte materialer. Herudover registreres også spærring af lånere, dog uden oplysninger om begrundelsen herfor.

Hvor dine oplysninger stammer fra

CPR-register, samt de oplysninger, du selv giver os

Behandlingens varighed

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Registrering og videregivelse

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

  • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)

  • Ret til begrænsning af behandling

  • Ret til indsigelse

  • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er færdigbehandlet.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk