Årsrapport 2023 for Folkebiblioteket i Hedensted Kommune

Årsrapport 2023

20.02.24
For Folkebiblioteket i Hedensted Kommune - dit kulturelle forsamlingshus.

Heidi Kudahl

Bibliotekslederen har ordet

2023 blev et år med fokus på effektivitet og planer for fremtiden.

Med afsæt i kommunalbestyrelsens pejlemærker "Forpligtende fællesskaber, smidige processer og vækst i balance" og en besparelse på 500.000 kr., gennemgik vi vores daglige arbejde: 

  • Hvad har direkte værdi for borgerne 
  • Hvad skal der til, for at personalet kan trives og lykkes?
  • Og hvad kan vi sige farvel til med det formål at skabe mest mulig værdi for borgere, såvel som ansatte?

Det førte bl.a. til udskiftning af selvbetjeningssystemet, et farvel til forskellige kontrolforanstaltninger og til en reduktion af personalet med en fuldtidsstilling.

Samtidig kom der stort fokus på Folkebibliotekets kerneopgave i Hedensted Kommune, og i juni vedtog en enig kommunalbestyrelse strategien "Folkebiblioteket - Dit kulturelle Forsamlingshus".
Ved samme møde blev det besluttet at reducere Folkebibliotekets huse fra 5 til 4, flytte aktiviteterne fra Hedensted Frivillighus ind på Folkebiblioteket i Hedensted by samt at flytte Juelsminde Bibliotek fra Wedelsgade til Rådhuset ud fra visionen om at skabe et borger- og demokratihus i hjertet af det store Rådhus. 
Samtidig blev der skitseret langsigtede planer for Folkebibliotekets huse i Tørring og Hornsyld. 

Strategien og de øvrige beslutninger har vækket følelser hos politikere, borgere og personale. 
Det er både forståeligt og forventeligt - og et tegn på den vigtige rolle biblioteker, kultur og frivillige fællesskaber spiller i Hedensted Kommune, og det har affødt gode, konstruktive dialoger om, hvordan fremtiden skal udfolde sig inden for de rammer, som politikerne har skabt.

I 2023 er brugen af Folkebiblioteket vokset.

  • 168.426 gange er der blevet lånt et fysisk materiale.
  • 72.641 er en e-bog eller en lydbog blevet lånt digitalt. 
  • 7.644 borgere har indløst billetter til et arrangement.

Det er fantastisk, at så mange deler både læse- og lytteglæde eller tilvælger fællesskaber om viden eller oplevelser. Vi jubler. 

Samtidig kræver den øgede brug også et konstant fokus på ressourcer, og på at der løbende træffes valg til fordel for borgerne i Hedensted Kommune. 

2024 bliver kendetegnet af de mange planer, som skal føres ud i livet, samtidig med at vi sikrer, at borgerne hver dag møder et åbent og veldrevet folkebibliotek, både i Folkebibliotekets huse og ude i kommunen.

Det bliver en stor og spændende mundfuld, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet i samarbejde med borgere, politikere og kommunale kollegaer. 

Med venlig hilsen
Heidi Kudahl Sørensen