Book lokaler

Regler for brug af mødelokaler

Icon Description

Folkebiblioteket er for alle. Vilkårene for lån af lokaler i Folkebiblioteket afhænger af formålet. Læs lånebetingelserne, før du laver en booking eller bookinganmodning. 

 

Vilkår for lån af lokaler:

 • Alle borgere i Hedensted Kommune, både private og klubber/grupper kan frit låne lokaler/borde til lovlige, ikke-kommercielle formål. 
 • Foreninger, kommunale enheder og folkeoplysende aktiviteter (som for eksempel aftenskoler) kan låne lokalerne/bordene til aktiviteter og arrangementer, hvor der er deltagerbetaling. 
 • Folkebibliotekets lokaler kan også bookes til arrangementer af privat karakter fx uformelle læseklubber, mødeafholdelser, dog ikke fester som konfirmation, bryllup, studentergilder mv. 
 • Lokalerne kan bookes alle ugens dage året rundt på nær 31. december og 1. januar. Se bookingtider for de enkelte lokaler/borde ved beskrivelsen af hvert enkelt lokale/bord. 
 • Aflyses arrangementet skal arrangøren sørge for at aflyse bookinger i bookingsystemet Conventus og informere deltagere. 
 • Har du brug for serie-bookinger, så skal det aftales med Folkebiblioteket.
 • Arrangøren der har booket lokalet er ansvarlig for arrangementet og deltagerne.
 • Åben ild og røg er ikke tilladt, og vil udløse husets alarm. Udløses en alarm, påhviler regningen fra beredskabet arrangøren.
 • Folkebiblioteket har intet ansvar for medbragte ejendele såsom computer, mobiltelefon eller overtøj.
 • Det er arrangørens ansvar at have de nødvendige tilladelser og rettigheder (som for eksempel til at spille musik eller vise film). 

Ting du skal vide, ved lokalelån i Folkebiblioteket – dit kulturelle forsamlingshus:

Du er selv ansvarlig for klargøring og oprydning:

Folkebiblioteket er for alle og med fælles ansvar. Som arrangør står du selv for at opstille borde og stole, sørge for forplejning og rydde op før du forlader lokalet/bordet. Alt skal foregå inden for det tidsrum, du har booket.

Husk at:

 • Vi har affaldssortering i Hedensted Kommune, også på Folkebiblioteket. Vi har spande til affaldssortering i de forskellige lokaler.
 • Alle borde tørres af inden du forlader lokalet.
 • Efterlade lokalet, som da du kom. 
 • Kaffebrygning
  • Har du booket Caféen eller Det lille mødelokale har du adgang til anretterkøkken, hvor du kan brygge kaffe. Du skal selv medbringe kaffe/the osv. og selv stå for oprydning og opvask.
  • Porcelænsservice er tilgængeligt, når man booker Caféen og Det lille mødelokale, grundet direkte adgang til anretterkøkken og opvaskemaskine. 
  • I de andre mødelokaler samt ved mødebordene anvendes medbragt service.
  • Når du booker Caféen eller Det lille mødelokale, må du forvente at skulle tømme opvaskemaskinen, når du kommer samt sætte opvaskemaskinen i gang inden du går. 
 • Efterlades lokalet i en stand som kræver, at bibliotekspersonalet skal rydde op eller gøre rent, pålægges der 600 kr. pr. påbegyndt arbejdstime. 

Inventar og ordensregler:

AV og møde-udstyr:

 • Der er AV- og mødeudstyr tilgængeligt i nogle mødelokaler. Se beskrivelserne for de enkelte mødelokaler.  
 • Der er borde og stole i alle mødelokaler. 
 • Der er el-klaver som kan flyttes rundt i de forskellige lokaler. Skal bookes. 

Depotrum i Dagligstuen (lokalet med skønlitteratur):

 • I depotet vil der være ekstra stole og borde. 
 • Depotet er ikke aflåst, så det er tilgængeligt for alle, der booker lokaler i Folkebiblioteket. 

Foreningsskabe: 

 • Foreninger, klubber og grupper har mulighed for at låne et aflåst skab. Kontakt husansvarlig Dorthe Kristensen på tlf. 61612494 eller dorthe.kristensen@hedensted.dk for at høre nærmere. 
 • Vi kan ikke garantere, at der er skabe til alle, der ønsker det. 

Adgang til Folkebiblioteket – dit kulturelle forsamlingshus: 

Når du låner et lokale i Folkebiblioteket

Husk at:

 • Indgangen er åben i Folkebibliotekets betjente tid. Uden for den betjente tid kan du lukke dig ind med dit bibliotekslogin. Du kan altid lukke mødedeltagere ind ad døren. 
 • Man kan altid komme ud fra Folkebiblioteket ved at benytte den hvide trykknap til højre for døren. 
 • Husk at lukke alle døre og vinduer, når du forlader lokalet.
 • Folkebiblioteket skal forlades senest kl. 21.45. Vær opmærksom på, at efter kl. 22, er der alarm tilkoblet Folkebiblioteket. Udløser du en alarm, påhviler regningen fra beredskabet dig. 

Hvordan booker jeg et mødelokale

Icon Description

Beskrivelse følger når vi har den