Svært ved at læse

Hvis du har svært ved at læse, er der stadig mange muligheder på Folkebiblioteket.

Vi har masser af tilbud til dig, der har nedsat syn, er ordblind, er fremmedsproget og ved at lære dansk, eller er fysisk handicappet.

Vi hjælper dig gerne med at finde det rigtige.

Hvis du har svært ved at læse teksterne på nettet, kan du få teksten læst op. 
Se på Adgang for alle

Vil du vide mere?
Kontakt:

Anette Due på tlf. 79 74 13 64 eller anette.due@hedensted.dk